jensive.jpg

Miljø og samspillet mellem kommune og erhvervsliv er en prioritet for Rudersdal Kommunes borgmester Jens Ive, og sammen med sin økonomidirektør Peter Lassen besøgte han i den forbindelse Ecofleet Danmark. Formålet for besøget var at indgå i en dialog om grøn teknologi, og om hvordan et flådestyringssystem som Ecofleets kan bruges til at udnytte vores ressourcer på en mere effektiv og miljøvenlig måde.

Jens Ive om fokus på miljøet

Jens Ive og Rudersdal Kommune har fokus på vores grønne miljø, og kommunen har lige lagt sin nye klimahandlingsplan ud. Det nye i den er, at den har fokus på netop samspillet mellem både borgerne, virksomhederne og kommunerne, og ikke ensidigt på kommunens arealer og bygninger. Jens Ive udtaler:

”Rudersdal Kommune har over de sidste 5 år reduceret deres energiforbrug med mere end 25%, og nu skal vi jo også have virksomheder og borgere med. Og det går sådan set meget godt, men vi kan sikkert gøre det bedre. Så jeg tror, at når virksomhederne også får øje på, at vi vil gerne hjælpe og rådgive, så kommer vi rigtig langt ad det grønne spor, og det skal vi også, for det giver bare god mening.”

Miljøvenligt flådestyringssystem

Et flådestyringssystem som Ecofleet leverer data, og på detaljeniveau kan man gå ind og se på f.eks. bilisternes køreadfærd – om den er miljøvenlig, trafikvenlig og brændstofbesparende. Passer chaufføren på bilen ved ikke at lave for hårde opbremsninger, hurtige accelerationer eller for skarpe sving? Og som Jens Ive udtaler, er det et værktøj til at planlægge arbejdsdagen mere ’kørevenligt’.

”For en medarbejder, giver det jo god mening at have en sammenhæng i sin arbejdsdag, og at den planlægges rigtigt. Vi bliver jo alle sammen irriteret, hvis vi skal ligge og køre på kryds og tværs. Det giver ikke mening, at vi sidder i vores bil for meget, og får arbejdet for lidt.”

Det gør indtryk på Jens Ive, at kørselsadfærden er med:

”Det, der gør indtryk på mig, det er, at når vi kører mere fornuftigt, og vi også kan se adfærd på bilisterne. Det signal, som vores kommunalbiler sender, skal jo være miljøvenligt, og det skal også være trafikalt venligt. Og så er der hele den økonomiske del, og det er jo basis for at indføre nye systemer.”

Læs mere om god grøn kørselsadfærd her.

Økonomien er med

Den økonomiske del, som Jens Ive her referer til er, at man ikke bare kan spare brændstof, men også arbejdstimer og slitage på bilerne. Ved at analysere de data, der kommer ind via Ecofleets flådestyringssystem, kan man se hvor, hvordan og hvornår bilerne bruges. Er der områder, der mangler biler? Eller områder, hvor de står stille? Kan man udskifte nogle af dem med elcykler, der med fordel kan bruges på de korte distancer, og hvordan får vi fordelt spidsbelastningsperioderne bedre? Data giver nærmest uendelige muligheder for at blive klogere på sig selv i virksomhederne og i kommunerne, og som Jens Ive siger:

”Vi er klar over, at det er vejen for, at vi kan levere bedre og bedre service for de samme penge. Det jeg har taget med hjem fra mit besøg hos Ecofleet, det er, at her ser jeg sådan en ’top of the pop’, – ’state of the art’ løsning, som vi skal udfordre vores egen organisation med. Skulle vi gå ind i en dialog, om vi lige kan få hævet vores eget teknologiniveau, og dermed få en bedre udnyttelse af vores bilkapacitet? Så der er noget at tage med hjem, det kunne jeg se på min økonomichef, og jeg ved det med mig selv. Så det skal vi nok komme videre med.”

Se hele interviewet med Jens Ive her.

Hvem bruger allerede grøn teknologi?

Ecofleet har allerede en del kommuner, der benytter sig af mulighederne i Ecofleets flådestyring. Frederikshavn Kommune er en visionær kommune, der anvender systemet på tværs af deres afdelinger. Hjemmeplejen anvender puljebiler med bookingsystem, og i Vej og Park benytter de den nyeste teknologi med GIS-kortlag til at planlægge vejvedligehold som snerydning og græsslåning ned til mindste detalje. Johan Jensen fra Frederikshavn kommunes Vej og Park udtaler, at ”ledelsens tro på og beslutning om at have denne digitale strategi har fået os til dette niveau, hvor vi er i dag.”

John Jensen VVS har også glæde af systemet og har sparet hele 12% på brændstofbudgettet. De udtaler, at en stor fordel for dem har været, at besparelsen og effektiviseringen har givet dem mulighed for at vækste deres virksomhed med de ressourcer, de har.

Læs mere om John Jensens fordele ved at bruge flådestyring med green driving her

”Vi giver et værktøj til erhvervslivet, der ikke bare er økonomisk rentabelt, men selve grundlaget for vækst. Brugerne (virksomheder/kommuner red.) sidder på en guldgrube af informationer, som de ikke bruger. Vi hjælper dem via big data med at få øje på præcis de parametre, der skal til for, at de får styr på deres forretning.”, udtaler Robert Holm, CMO og partner hos Ecofleet Danmark.

Læs mere om hvordan flådestyringsdata er en guldgrube for virksomhederne her.

"Overblik giver overskud" Inspiration til effektivisering ved indførsel af flådestyring til puljebiler  DOWNLOAD E-BOG