Stat & Kommune

Stat & Kommune

Slut med manuelt arbejde og manglende overblik over kommunens omkostninger. Ecofleets digitale løsninger hjælper kommunerne med at effektivisere driften af deres køretøjer, så de kan nå mere, udnytte ressourcerne bedre, yde en bedre service for borgerne, og i sidste ende opnå et større overskud på bundlinjen.

Relevante features

R

Få overblik over brugen af puljebiler

Få overblik over brugen af private biler kontra puljebiler og hold styr på kørsel udenfor arbejdstid og bestemte områder. 

R

Undgå 'overkørte' kilometer

Fordel brugen af puljebiler ved hjælp af belægningsgradsrapporten, og undgå dermed ‘overkørte’ kilometer

R

Person ID

Med en ID-scanner i puljebilerne kan man holde styr på, hvem der kører hvornår og hvorhen. Som en sidegevinst ser man ofte, at omfanget af skader og uhensigtsmæssig kørsel formindskes.

R

Overhold syn og serviceaftaler

Indsæt begivenheder i kalenderen og få en påmindelse, når tidspunktet for service nærmer sig. Biler der er korrekt serviceret, koster mindre i drift og reparationer. 

R

Allokering af puljebiler

Fordel puljebiler geografisk og afdelingsmæssigt efter behov.

Find det i vores puljebilsløsning

R

Flådestyring på tværs af afdelinger

I kommunerne anvendes flådestyring typisk af hjemmeplejen, Vej & Park, beredskabet og den generelle administration. 

R

Rapporter

Få adgang til en række relevante rapporter og få indblik i f.eks. belægningsgrader, kilometertal og kørselsmønstre. 

R

Find nærmeste medarbejder

Find nærmeste medarbejder til en opgave, eller hvis en kollega i hjemmeplejen f.eks. har brug for hjælp.

R

Besøgsdokumentation

Få overblik over og nøjagtig dokumentation for ankomsttider, besøgenes varighed og antal besøg per dag. Kan også bruges til at oplyse om forventet ankomsttid, hvis en borger venter på besøg.

R

Overblik over omkostninger

Flådestyring giver overblik over kørselsomkostninger og mulighed for at fordele dem imellem de enkelte afdelinger. 

R

Vej- og vintervedligehold

Få overblik og dokumentation for kørte ruter og maskintimer. Mulighed for at indlæse GIS-lag med ekstra information. 

Find det i vores flådestyringsløsning

R

Administration af kørselsgodtgørelse

Nem administration af kørselsgodtgørelse og skatteregler, når medarbejderne kører i egne biler. 

R

Godkendelsesmodul

Med Autologs godkendelsesmodul kan én administrator få overblik over et ubegrænset antal brugere og deres kørselsgodtgørelse.

R

Satser for kørselsgodtgørelse

Autolog opdateres årligt med SKATs nye satser for kørselsgodtgørelse og tager højde for danske skatteregler. Egne satser kan også lægges ind. 

Find det i vores kørebogsløsning

Vi har en løsning til dig!

Lad os tage en snak, hvis du har brug for hjælp til at finde den rigtige løsning

Download E-bog

Læs om hvad tre danske kommuner har fået ud af at indføre puljebiler og få inspiration til jeres egne besparelser.

Deltag i webinar

Deltag i et af vores ugentlige webinarer og bliv klogere på fordelene ved flådestyring og automatiske kørebøger.  

Udvalgte kunder