Ecofleets kørebog er klar til det nye år med de nye takster.

Info fra SKATS hjemmeside:

En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.
  • Arbejdsgiveren skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse.

Den juridiske vejledning, C.A.5.14 Transport

 

2016   

 2015

Kørsel (bil eller motorcykel)
op til 20.000 km./år

 3,63 kr./km

 3,70 kr./km

Kørsel (bil eller motorcykel)
ud over 20.000 km./år

 1,99 kr./km

 2,05 kr./km

Kørsel på egen cykel, knallert
eller EU-knallert

 0,52 kr./km

 0,52 kr./km

 

Arbejdsgiveren kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen til kørselgordtgørelse.

Hvis medarbejderen får en kørselsgodtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser, end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.

Arbejdsgiveren skal føre kontrol med:

  • kørslens formål
  • kørslens mål med eventuelle delmål
  • dato
  • antal kørte kilometer
  • beregning efter satser
  • kørslen er i medarbejderens eget køretøj.

Opfylder medarbejderens kørsel ikke betingelserne, er kørselsgodtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Medarbejderen kan i stedet få kørselsfradrag.

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Med ønske om en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Ecofleet