Spild og svind fra byggepladser anslås til at udgøre 3-5 procent af entreprenørers omsætning, men nyt system fra Ecofleet viser placeringer af al firmaets materiel, hvilket anslås at kunne spare entreprenørerne for mellem en halv og trekvart milliard kroner hvert år.

Bladet ‘Ingeniøren’ skriver i 2014, at Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen vurderer, at det samlede svind fra danske byggepladser ligger mellem en halv og trekvart milliard kroner og er svagt stigende. Når omfanget ikke eksploderer, skyldes det netop, at entreprenørerne foretager modtræk. Sikkerhedseksperter i branchen indikerer, at spild og svind  udgør 3-5 procent af omsætningen. Ifølge Kerny Ustrup, fra Entreprenørfimaet MT Højggard, var dette for firmaets vedkommende, anslået til 300 millioner kroner, hvorfor de i 2013 valgte at oprette en ny afdeling med 4 medarbejdere for at gøre op med dette store svind.

Spild har efter Kerny Ustrups opfattelse en langt større økonomisk betydning end tyverier. »Spild er det centrale omdrejningspunkt. Derfor handler vores indsats meget om at gøre vores medarbejdere opmærksomme på problemet og på koncernens retningslinjer for at undgå spild. Det skal afdelingen primært hjælpe med.« Udtalte han til Ingeniøren i april 2013.

Det er netop dette problem og dette spild Ecofleet har valgt at gøre op med nu ved hjælp af en automatisk løsning, der holder styr på alt materiellet. Ved at have en lille radiosender på alt materiellet er det muligt at se, hvor det hele befinder sig, på hvilken byggeplads eller hos hvilken medarbejder. Det er også muligt at håndtere mindre materiel ved at scanne det ved udlevering og knytte det til en medarbejder. Derved har virksomheden et konstant overblik over hvem, der har hvilket udstyr, og hvor det befinder sig. Så undgår virksomheden svind og nedetider pga. manglende materiel.

»Vi har hørt om denne udfordring fra adskillige af vores kunder, hovedsageligt i byggebranchen, hvor der er stor afhængighed af materiellet. Derfor har vi nu udviklet denne løsning, der kan løse problemstillingen helt automatisk.« Udtaler salgsdirektør Robert Holm fra Ecofleet.

Mere om løsningen: 

Styr på materielbeholdning

Afhængig af den valgte løsning kan al materiels placeringer ses på et kort enten som en live sporing eller en registreret placering. Det er derved nemt at se hvilket materiel befinder sig på hver bygge/arbejdsplads. Desuden kan man se hver medarbejders materielbeholdning ved, at hver gang en medarbejder får udleveret noget materiel registreres det i systemet ved stregkodescanning eller med indtastning i systemet. Man kan få en oversigt over hver medarbejders materielbeholdning, og systemet kan desuden selv sende rykkere ud til medarbejdere, der har glemt at aflevere materiellet rettidigt eller en automatisk rapport kan tilsendes med info herom til firmaets administration.

Få styr på materiellets serviceaftaler

Derudover kan systemet give et overblik over al materiellets servicetider, påmindelser samt månedlige opgørelser, der sendes automatisk. 

Live-sporing

Materiellet kan spores, hvis f.eks. en medarbejder flytter det til en anden placering end den oplyste, eller hvis den oplyste placering er for upræcis, kan man installere Ecofleets lille RFID Brik. Denne sender et radiosignal, der kan spores indenfor 300 meter af firmaets køretøjer, med en Ecofleet GPS enhed istalleret. Da det alligevel ikke altid er tyve, der flytter materiellet, men oftest i firmaets egne biler er nøjagtigheden stor. Er køretøjet ikke indenfor radius vil systemet vise senest registrerede placering. Det betyder, at al materiel der f.eks. befinder sig på en af firmaets arbejdspladser, i et køretøj eller hjemme hos medarbejderen, kan spores.

Tyverisikring

Hvis man skal helgardere sig overfor tyvene, er det muligt at spore/tyverisikre materiel eller maskiner i hele Europa med en GPS løsning. Ecofleet kan levere GPS enheder både til skjult fast installering i et køretøj/maskine eller som en trådløs enhed med batteri til større genstande uden eget batteri.